ADLER - Narzędzia
plenfrderu

Shell Corena S3 R46 Olej do sprężarek śrubowych

olej corena_dane

Oleje w naszej ofercie zaliczają się do kategorii olejów smarowych. Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie tarcia między powierzchniami dwóch stykających się i współpracujących ze sobą ruchomych elementów urządzeń mechanicznych.

Oleje wskutek odpowiedniej lepkości powlekają trące powierzchnie gładką, śliską warstwą, nie dopuszczając do bezpośredniego ich styku i przyczyniając się do zmniejszania energii niezbędnej do utrzymania w ruchu obu elementów. Oleje chronią ponadto stykające się powierzchnie przed zużyciem i korozją, oraz przed szkodliwym oddziaływaniem otoczenia na elementy pracujące, pełniąc przy tym szereg dodatkowych funkcji, specyficznych dla danego typu oleju i jego przeznaczenia.

Oleje smarowe pod względem tonażowym i pod względem ilości gatunków stanowią największą grupę środków smarowych w motoryzacji, transporcie i przemyśle.

Oleje znajdujące się w naszej ofercie to produkty markowe firm znanych i cenionych w Polsce i na Świecie.


Shell Corena S3 R46 (D46)

Corena S3 R46 (wczesniejsza nazwa D46) to wysokiej klasy mineralny olej sprężarkowy typu detergentowego. Do stosowania w rotacyjnych sprężarkach śrubowych i łopatkowych oraz łopatkowych pompach próżniowych.

Pozwala utrzymać doskonałą czystość wewnętrzną podczas pracy, nawet w urządzeniach pracujących w ciężkich warunkach otoczenia. Jest to szczególnie istotne dla pracy sprężarki oraz funkcji separatora/koagulatora. Odporność na tworzenie osadów węglowych na łopatkach pompy zapewniająca łatwą pracę oraz w częściach wirujących sprężarek śrubowych zapewniająca maksymalną wydajność urządzenia.

Efektywne zabezpieczenie wszystkich metalowych powierzchni przed korozją. Zabezpieczenie wszystkich wrażliwych części, tj. przekładni, śrub, łożysk przed zużyciem oraz wydłużenie czasu eksploatacji.

Właściwe dobranie oleju bazowego i odpowiednich dodatków zapewnia szybkie uwalnianie pęcherzyków powietrza bez nadmiernego pienienia. Pomimo dodatku detergentów, Corena D nie tworzy stałych emulsji w separatorach oleju/powietrza oraz osuszaczach.

Brak ujemnego oddziaływania na powszechnie stosowane w przemyśle uszczelki, elastomery i farby.

Wysoka jakość oleju umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji oleju do 4000 godzin, nawet w przypadku ciągłej temperatury na wylocie ok. 100°C.

Shell Corena S3 R46 (D46) jest znana i używana przez głównych światowych producentów sprężarek.

Olej jest w naszej firmie konfekcjonowany z dużych beczek 200l do kanistrów 1 i 5 litrowych.

 corena 5l

Dane techniczne:

  • Nazwa: Shell Corena S3 R46
  • Kod: 0112.12 - 1l / 0112.13 - 5l
  • Lepkość kinematyczna w temp. 40oC : 46 mm2/s
  • Lepkość kinematyczna w temp. 100oC : 6,9 mm2/s
  • Temperatura zapłonu : 230 oC
  • Temperatura płynięcia : -33 oC

Olej spełnia wymagania norm:

  • ISO 6734-3A-DAH
  • ISO 3448-46

Zdjęcia w pełnej rozdzielczości

Corena S2 R46